zahrada jako splněný sen

PROFESIONÁLNÍ  SLUŽBY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY

Návrhy zahrad

 • Zhodnocení stávajícího stavu zahrady, s ohledem na polohu, nadmořskou výšku, lokalitu, orientaci pozemku, kvalitu půdy atd.
 • Zohlednění zadávacích podmínek klienta dle jeho potřeb, tužeb, vkusu
 • Prvotní skica s půdorysem uspořádáním nové zahrady
 • Finální návrh zapracovaný do půdorysu zahrady s domem nebo také do fotografie

Realizace zahrad

 • Finální úprava terénu
 • Tvorba drobné architektury ve vlastní režii nebo ve spolupráci se subdodavatelem
 • Výsadba okrasných, ovocných stromů, trvalek , travin, cibulovin

 • Výsev travních směsí

Poradenství

 • Poradenství v oblasti zahradní architektury - konzultace k záměrům investora a vhodnosti výsadeb v dané lokalitě, posouzení zdravotního stavu dřevin (návrh na konzervaci dřevin, zásahů do korun, odstranění dřeviny), klasifikace dřevin a oceňování pro záměr odstranění a náhradní výsadby.

Závlahy

 • Vytyčení, výkop, montáž podzemních rozvodů a zavlažovačů. 
 • Kompletace, zahrnutí a zprovoznění závlahového systému, čerpadla a řídící jednotky.

Dodávka rostlin

 • Dodávka okrasných rostlin, stromů a keřů - cenové nabídky dle předloženého seznamu rostlin, dodávka okrasných dřevin a květin včetně dopravy.

Kobercové trávníky

 • Pokládka kobercových trávníků - odborně připravené podloží se zlepšením půdního profilu, hnojení a stimulace kořenového systému, pokládka travnatých koberců podmíněná instalací automatického závlahového systému s dostatečným zdrojem a zásobou závlahové vody.